Tweede gezinsauto

Profiteer van uw partner

Bespaar jaarlijks honderden euro’s op uw tweede gezinsauto!

Staan er bij u twee auto’s voor de deur? Profiteer dan van deze korting op de tweede auto binnen het gezin. Want als tweede verzekeringnemer kunt u nu profiteren van de opgebouwde schadevrije jaren van uw partner. Bereken direct wat u samen bespaart.

Om te profiteren van de tweede gezinsautokorting gelden een aantal voorwaarden:

Voorwaarden
– Beide verzekeringen hebben betrekking op een personenauto uitsluitend bestemd voor particulier en licht zakelijk gebruik.
– De eerste auto is verzekerd via deze online afsluitmodule of wordt gelijktijdig met de tweede auto aangeboden voor verzekering.
– In de twaalf maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van de verzekering voor de tweede auto mag er geen schuldschade gemeld zijn met een schadebedrag groter dan € 1.000 op de verzekering voor beide auto’s.
– De auto waarvoor het voordeel wordt toegepast, heeft een maximale cataloguswaarde van € 75.000.
– Het kenteken van de auto waarvoor het voordeel wordt toegepast, staat op naam van de verzekeringnemer of diens partner. De regelmatige bestuurder is gelijk aan de verzekerde van de eerste auto danwel diens partner.
– De regeling geldt alleen voor partners van 24 jaar en ouder, wonend op hetzelfde adres. Eventueel inwonende kinderen komen niet in aanmerking voor de korting.
– De bonus/maluskorting van de eerste auto wordt ook van toepassing op de tweede gezinsauto. Is er sprake van een bonus/malusbeschermer op de eerste auto, dan wordt uitsluitend de korting overgenomen zonder de bescherming.
– Terugval van bonus/malus geschiedt autonoom. Met andere woorden: bij schade aan de eerste auto valt alleen deze terug in bonus/malus. Hetzelfde geldt omgekeerd uiteraard ook voor de tweede gezinsauto.
– Aanvragen worden niet onder deze condities geaccepteerd bij negatieve schadevrije jaren van de regelmatige bestuurder of verzekeringnemer.

Motorvoorwaarden
Voor een motorverzekering in combinatie met een gezinsautoverzekering geldt in aanvulling op de overige voorwaarden:
– Wanneer het motorrijbewijs minimaal drie jaar in het bezit is, komt verzekerde in aanmerking voor korting op de motorverzekering wanneer de eerste autoverzekering bij Intrasurance loopt. Het aantal treden van de korting is afhankelijk van het aantal jaren dat het motorrijbewijs in het bezit is. Bijv. wanneer verzekerde vier jaar zijn motorbewijs heeft, kunnen er vier extra treden worden overgenomen.

Standaard voorwaarden
Voor de autoverzekering zelf gelden dezelfde voorwaarden als bij de standaard autoverzekering. Klik hier om deze te lezen.

Auto Direct

Wat is verzekerd
U bent verzekerd tegen schade aan of veroorzaakt door uw auto:
– WA (wettelijke aansprakelijkheid) voor schade die u met uw auto aan een ander toebrengt.
– Indien aangevuld met de beperkt casco dekking ook voor brand-, storm- en diefstalschade.
– Indien aangevuld met de allrisk dekking ook voor schade door botsen, slippen en vandalisme.

Maar óók:
– 5-Sterrenpolisvoorwaarden
– Uitstekende nieuwwaarderegeling
– Aankoopwaarderegeling bij occasion
– Hoge instapkorting
– Geen eigen risico bij reparatie bij aangesloten schadebedrijven
– Bonus/Maluskorting tot 80%
– Geen poliskosten
– Geen toeslag termijnbetaling
– Bonus/Malusbescherming

Eigen risico
– WA (beperkt) casco: geen eigen risico bij een autobedrijf dat aangesloten is bij Schadegarant (geen Schadegarant eigen risico € 300,- per gedekte gebeurtenis).
– Geen eigen risico bij reparatie Ruitschade Glasgarant (Geen Glasgarant € 150,- eigen risico per gedekte gebeurtenis).
– Eigen risico € 67,50 voor ruitvervanging door Glasgarant ( Geen Glasgarant € 300,- eigen risico per gedekte gebeurtenis).

Aankoopwaarderegeling bij occasion
De vaststelling van de waarde van de occasion vóór de gebeurtenis geschiedt op de volgende wijze:
– Als na de datum van afgifte van deel 2 van het kentekenbewijs niet meer dan 12 maanden is verstreken, wordt de aanschafwaarde vergoed, zonder dat daarop een afschrijving wordt toegepast.
– Als na de datum van afgifte van deel 2 van het kentekenbewijs 12 maanden is verstreken wordt op de aanschafwaarde een afschrijving toegepast te rekenen vanaf een ouderdom van 12 maanden. Voor iedere daarna verstreken periode van een maand of een gedeelte daarvan, bedraagt de afschrijving 1,5 procent.

Beëindigen
U kunt bij ons per direct uw verzekering beëindigen. De te veel betaalde premie wordt direct teruggestort.

Wat te doen bij schade?
U meldt de schade via uw persoonlijke digitale dossier of in het geval van een ernstige en omvangrijke schade via het alarmnummer. Er wordt binnen 24 uur contact opgenomen.

Bereken direct..

CheckhetmetHerman.nu

Wil je zeker weten dat je goed verzekerd bent?

  • Betrouwbaar
  • Deskundig