Veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen

Ik heb verzekeringen die nog niet zijn afgelopen. Wat nu?

U kunt iedere verzekering direct afsluiten via de online module, ook als u al een verzekering bij een andere verzekeraar heeft lopen en de vervaldatum nog ver in de toekomst ligt. Op de bevestigingspagina treft u een button aan die verwijst naar de pagina ‘Formulieren’. Deze bevestiging wordt naar u verzonden nadat de aanvraag is bevestigd met het wachtwoord. Via de button is een voorbeeld van een opzegbrief te downloaden die u kunt gebruiken om de nog lopende verzekering(en) op te zeggen. U kunt dit formulier uitprinten, invullen, ondertekenen en naar de verzekeraar sturen, binnen de opzegtermijn. Wij raden u aan aan niet te wachten tot de afloopdatum van een huidige polis, want dat wordt maar al te vaak vergeten.

Ik heb mijn huidige polissen ondergebracht in een combi- of pakketpolis. Hoe laat ik (een gedeelte van) deze polis overzetten?

U volgt dezelfde procedure als bij één verzekering oversluiten. Deze procedure herhaalt u voor alle over te zetten polissen binnen uw huidige combi/pakketpolis. U vult elke keer hetzelfde polisnummer van uw huidige polis in. U zorgt dat alleen de door u aangegeven verzekeringen worden beëindigd, op de door u aangegeven datum of de eerst volgende premievervaldatum. Indien niet alle polissen uit de huidige combi- of pakketpolis worden overgesloten, kan dit gevolgen hebben voor de premiehoogte van de niet-overgesloten polissen.

Wat is een vrijwaringsbewijs? Waar heb ik het voor nodig?

Een vrijwaringsbewijs krijgt u als u uw auto verkoopt. Verkoopt u uw auto aan een door de RDW erkend autobedrijf, dan stellen zij dit op. Verkoopt u uw auto aan een particulier persoon, dan dient hij/zij hiervoor zorg te dragen bij het postkantoor. Met dit vrijwaringsbewijs toont u aan dat u niet langer de juridische eigenaar bent van de auto en dus niet meer aansprakelijk voor de voertuiggebonden verplichtingen, zoals het betalen van APK, motorrijtuigenbelasting en de verzekering.

Hoe zit het met mijn schadevrije jaren?

Het kortingspercentage voor uw verzekering wordt bepaald op basis van het aantal jaren dat u schadevrij heeft gereden. In het geval van een auto wordt het aantal schadevrije jaren van elke verzekerde in een landelijke database genaamd Roy-data geregistreerd. Intrasurance controleert het aantal door u opgegeven schadevrije jaren in Roy-data. Als u een verzekering heeft beëindigd, ontvangt u van uw verzekeraar een bonus/malus-verklaring, met daarin het door u opgebouwde aantal schadevrije jaren. Bent u het niet eens met de door ons gehanteerde bonus/malus-korting, dan kunt u uw bonus/malus-verklaring aan opsturen naar Intrasurance BV, Postbus 5009, 5201 GA ‘s-Hertogenbosch. Deze zal dan als uitgangspunt voor uw kortingspercentage worden gebruikt. Omdat opgebouwde schadevrije jaren op een bromfiets niet in Roy-data komen te staan zult u, nadat u uw bromfietsverzekering heeft beëindigd, een originele royementsverklaring moeten opvragen bij uw verzekeraar. Dit originele document dient u op te sturen naar Intrasurance BV, Postbus 5009, 5201 GA ‘s-Hertogenbosch.

Ik heb mijn auto verkocht. Wat moet ik nu doen?

U kunt, als u dat wilt, op het moment dat u de verkochte of ingeruilde auto door een nieuwe auto heeft vervangen, de verzekering op deze omruildatum wijzigen. U kunt dan de verzekerde condities aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.

Hoe kan ik mijn verzekering wijzigen?

U logt in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Klik op het tabblad “Mijn verzekeringen”.
Klik op “Details”.
Klik onder het contract op “Wijzigen”.
U kunt nu de gegevens in uw contract wijzigen. Na de wijziging kunt u het contract “Herberekenen”.
Klik op “Volgende Stap”.
U kunt de wijziging nu definitief maken door “Ja ik ga akkoord” aan te klikken.
U vult uw wachtwoord in en klikt op “Bevestigen”.

Welke regels gelden er voor een tweede gezinsauto of motor?

U treft de actuele voorwaarden aan onder ‘Lees meer’ bij 2e Gezinsauto. Ook die ten aanzien van een motor als 2e gezinsvoertuig.

Ik ga privé rijden en heb geen bonus/malus-verklaring vanuit een leaseverleden. Ik rijd echter wel al een aantal jaren schadevrij. Hoe werkt dit?

Er kunnen geen schadevrije jaren worden overgenomen van leaseverklaringen. Omdat een leaseverklaring een officieel document is kunnen er doorgaans wel extra treden worden overgenomen op de nieuwe personenautoverzekering. Wij verzoeken u ons daarover via de mail te informeren. U kunt uw officiële leaseverklaring met vermelding van uw Intrasurance-klant- en/of contractunummer sturen naar Intrasurance BV, Postbus 5009, 5201 GA te ‘s-Hertogenbosch.

Ik ga mijn auto inruilen. Hoe kan ik mijn autoverzekering omzetten?

Zodra u bij het autobedrijf bent om de nieuwe auto op te halen, belt u ons als uw assurantieadviseur op en vraagt u ons ten behoeve van u direct de mutatie uit te voeren op de lopende verzekering.

Hoe kan ik mijn polis met terugwerkende kracht (datum in het verleden) opzeggen?

Indien een polis met terugwerkende kracht (datum in het verleden) beëindigd moet worden, dan zult u ons hierover moeten informeren. De beëindiging kan dan door Intrasurance met terugwerkende kracht worden doorgevoerd. U heeft daarnaast de mogelijkheid om zelf een polis direct te beëindigen in uw online verzekeringsdossier. Deze beëindiging kan echter NIET met terugwerkende kracht worden doorgevoerd. Ook is het niet mogelijk de beëindigingsdatum aan te passen.

Wat gebeurt er wanneer ik meer kilometers rijd dan opgegeven?

Wij raden aan om dit zo snel mogelijk via onze site aan ons te melden via uw uw online verzekeringsdossier. Wanneer u meer kilometers rijdt dan opgegeven, kunt u in een andere categorie komen en dit kan gevolgen hebben voor de premie. Het niet opgeven van het juiste aantal kilometers kan ook een gevolg hebben voor de afhandeling bij eventuele schade.

Ik ben een zelfstandige (zonder personeel). De auto is van de zaak. Kan ik mijn auto tegen cataloguswaarde exclusief BTW verzekeren?

Ja, dat kan, alleen niet via deze site. Deze is uitsluitend bestemd voor het online sluiten van niet-zakelijke verzekeringen. Wij verzoeken u vriendelijk telefonisch contact met ons op te nemen.

Hoe bereken ik de herbouwwaarde van mijn woonhuis?

De herbouwwaarde is het bedrag dat U nodig heeft om uw huis opnieuw te bouwen, wanneer het totaal verloren is gegaan, in de zelfde staat en kwaliteit waarin het was voor de ramp. Als herbouwwaarde kunt u, indien u reeds verzekerd bent en de te verzekeren herbouwwaarde bij het aangaan van die verzekering correct is vastgesteld, het verzekerde bedrag van uw huidige polis nemen. Bij een nieuw gekocht huis wordt de koopprijs van het huis, verminderd met de waarde van de grond, en vermeerderd met 10%, als herbouwwaarde genomen en aangezien de verzekerde bedragen van uw woonhuisverzekering elk jaar worden aangepast aan de index van de bouwprijzen blijft de verzekerde herbouwwaarde door de tijd correct, mits u kosten van eventuele aan- en verbouwingen opgeeft en de verzekerde bedragen daarop worden aangepast.

Welke verzamelingen vallen bij de inboedelverzekering onder de rubriek 'Bijzondere verzamelingen'?

Daaronder worden begrepen munt-, postzegel-, kristal- of zilverwerkverzamelingen. Muziekinstrumenten vallen onder de rubriek ‘Huisraad’.

Kan ik voor deze verzekeringen verschillende ingangsdata kiezen?

Ja, u kunt gerust de ene verzekering nu afsluiten en voor de andere een latere ingangsdatum kiezen.

Welke verzekering heb ik nodig als ik in een auto van iemand anders een ongeluk veroorzaak of schade toebreng aan de auto van die ander?

De verzekering die de schadesoorten die u noemt dekt is de volledige cascodekking. Daarmee wordt de schade die u toebrengt aan de door u geleende auto vergoed. Houdt u er wel rekening mee dat als de schade-oorzaak door uw toedoen (schuld) is ontstaan, er een terugval in bonus/maluskorting en dus een stijging van de toekomstige jaarpremie uit deze claim ontstaat. N.B. U kunt in dit geval géén beroep doen op uw Particuliere Aansprakelijkheidsverzekering!

Wie vallen er onder de dekking van een gezinsongevallenverzekering?

Bij een (echt)paar zonder kinderen:
• De in de verzekering genoemde verzekeringnemer
• De echtgeno(o)t(e) van verzekeringnemer of degene met wie hij/zij ongehuwd samenwoont, mits er sprake is van een samenlevingscontract.
Bij een gezin met kinderen zijn meeverzekerd:
• De thuiswonende ongehuwde kinderen van het gezin
• Studerende uitwonende kinderen tot 21 jaar
• Pleegkinderen
Bij een eenoudergezin zijn verzekerd:
• De in de verzekering genoemde verzekeringnemer
• De thuiswonende ongehuwde kinderen van het gezin
• Studerende uitwonende kinderen tot 21 jaar
• Pleegkinderen

Hoe kan ik met mijn rechtsbijstandverzekering juridisch advies opvragen?

Om juridisch advies aan te vragen, moet u inloggen in uw online verzekeringsdossier. U kunt een schade melden onder “Mijn schades”. Bij “Omschrijving” geeft u vervolgens een korte omschrijving van het geschil. Na het melden van de ‘schade’ zal de rechtsbijstandverzekeraar de zaak in behandeling nemen en dan kan er om juridisch advies worden gevraagd.

Geldt er een wachttijd voor de rechtsbijstandverzekering?

Ja, er is geen dekking binnen de rechtsbijstandverzekering, wanneer het geschil is ontstaan binnen drie maanden na de ingangsdatum van de verzekering. Wanneer het geschil een arbeidsconflict betreft, geldt een wachttijd van zes maanden en bij onteigening twaalf maanden. Heeft u direct voorafgaand aan de ingangsdatum van de verzekering bij een andere verzekeraar een verzekering met dezelfde dekking gehad, dan geldt de wachttijd niet.

Is het ook mogelijk de reisverzekering voor een korte periode af te sluiten?

Nee, de tariefstelling van deze verzekering is gebaseerd op een periode van minimaal 1 jaar. Zoals de naam al zegt, betreft het hier een doorlopende reisverzekering.

Is de Doorlopende Reisverzekering ook in Nederland geldig?

De Doorlopende Reisverzekering is in Nederland geldig, wanneer er sprake is van een geboekte vakantie. Familiebezoek of dagtrips in Nederland zijn niet verzekerd. In geval van schade moet een boekingsbevestiging of een reserveringsformulier overlegd kunnen worden.

Ben ik met een ongevallen inzittendenverzekering alleen verzekerd voor een ongeluk tijdens het rijden?

Nee, u bent ook verzekerd tijdens de volgende gebeurtenissen:
• Het in- en uitstappen van het in de polis genoemde voertuig
• Het verrichten van of helpen bij noodreparaties aan het in de polis genoemde motorrijtuig onderweg
• Het schoonmaken van ruiten en het bijvullen van brandstof voor het in de polis genoemde motorrijtuig tijdens het oponthoud bij een tankstation

Wat is de reden dat een verzekering niet door Intrasurance is geaccepteerd?

Staat het kenteken niet op naam?
Als het kenteken van de auto niet op naam van de verzekeringnemer geregistreerd staat bij het RDW kan Intrasurance de verzekering niet accepteren.
Is het voertuig voor een langere periode niet verzekerd geweest?
Als het voertuig voor een langere periode niet verzekerd is geweest kan Intrasurance het voertuig niet accepteren.
Heeft u een negatief aantal schadevrije jaren?
Als u door schade een negatief aantal schadevrije jaren heeft opgebouwd valt u onder een bijzonder risico. Op dit moment biedt Intrasurance geen verzekering aan voor deze risico’s.
Heeft u een vermelding in het landelijk systeem “vertrouwelijke mededelingen”?
Voor acceptatie van een verzekering maakt Intrasurance gebruik van een landelijk registratiesysteem. Valt u buiten een van de door Intrasurance gehanteerde normen afgeleid van dit registratiesysteem, dan accepteren zij u niet. Voor verdere inlichtingen verwijzen wij u naar het secretariaat van Stichting CIS. Op de website www.stichtingcis.nl is een aanvraagformulier te downloaden voor het aanvragen van inzagerecht. Deze procedure wordt ook uitgebeid toegelicht. Ook kunt u bellen met telefoonnummer 030-6935668.

Is het ook mogelijk meer dan vijf inzittenden te verzekeren met een ongevallen inzittendenverzekering?

Meer dan vijf inzittenden verzekeren is uitsluitend mogelijk wanneer de auto beschikt over meer dan vijf zitplaatsen. In dat geval zal het totaal verzekerd bedrag bij schade worden verdeeld over het daadwerkelijk aantal inzittenden. Er kan ook gekozen worden voor een hoger verzekerd bedrag.

Wie zijn de begunstigden in het geval van een uitkering op de verzekering?

Tenzij anders is aangegeven in de polis, zal de uitkering als volgt door de verzekeraar gedaan worden:
• Ingeval van overlijden van verzekerde wordt uitgekeerd aan de echtgeno(o)t(e), danwel de partner, mits er sprake is van een samenlevingscontract.
• Ingeval van blijvende invaliditeit wordt uitgekeerd aan verzekerde, echter voor minderjarigen aan de (pleeg)ouders.

Welke ongevallen vallen onder de persoonlijke ongevallenverzekering?

Onder de dekking van de persoonlijke ongevallenverzekering vallen onder andere:
• De gevolgen van een verkeerde medische behandeling, wondinfectie of bloedvergiftiging
• Lichamelijk letsel door zelfverdediging
• Acute vergiftiging door het binnenkrijgen van giftige en/of bijtende gassen, dampen, stoffen, vloeistoffen
• Verstuiking, ontwrichting, spier- en/of peesverrekking
• Bevriezing, verbranding
• Verdrinking, verstikking of zonnesteek
• Bacteriële of virusbesmetting door een val in een vaste of vloeibare stof.
Voor een compleet overzicht verwijzen wij u naar de voorwaarden van de persoonlijke ongevallen verzekering.

Ben ik niet dubbel verzekerd als ik medische kosten meeverzeker met mijn Doorlopende Reisverzekering?

Nee, in de meeste gevallen dekt de zorgverzekeringvan uw kosten voor geneeskundige hulp in het buitenland niet of slechts gedeeltelijk. De hoogte van de vergoeding voor in het buitenland gemaakte kosten voor noodzakelijke medische zorg wordt door uw zorgverzekeraar bepaald op basis van de tarieven die gangbaar zijn in Nederland. Het is daarom mogelijk dat u moet bijbetalen of dat u helemaal geen vergoeding krijgt van uw zorgverzekeraar. De dekking geneeskundige kosten binnen deze reisverzekering is een aanvulling op uw zorgverzekering. Afhankelijk van uw zorgverzekering en uw reisbestemming is het aan te raden deze kosten mee te verzekeren.

Valt het verhuren van een woning onder de rechtsbijstandverzekering particulier en gezin?

Nee, het verhuren van een woning valt niet onder de dekking aangezien dit als bedrijfsmatige activiteit wordt aangemerkt. De rechtsbijstandverzekering particulier en gezin biedt alleen dekking voor particuliere activiteiten.