Lijfrente

Met een lijfrente bouwt u vermogen op waarmee u op de pensioendatum een direct ingaande lijfrente aankoopt. De periodieke uitkeringen vormen een aanvulling op uw pensioeninkomen.

Opbouwperiode

Vooral zelfstandigen en Zzp’ers kiezen voor de uitgestelde lijfrente om een pensioenvoorziening op te bouwen. Onder voorwaarden is de premie aftrekbaar voor de belasting. Daar staat tegenover dat over de uitkeringen later belasting moet worden betaald. Het voordeel is dat de aftrek meestal groter is dan de belastingheffing, omdat dit meestal tegen een lager tarief plaatsvindt.

Uitkeringsfase

Aan het eind van de opbouwperiode kunt u het opgebouwde kapitaal gebruiken voor de aankoop van een direct ingaande lijfrente. Deze kan tijdelijk of levenslang zijn. U kunt ook bepalen dat na uw overlijden uw partner nog een deel van de uitkering ontvangt.

Advies

Een lijfrente is een complex financieel product waarvoor advies belangrijk is.

CheckhetmetHerman.nu

Wil je ook zeker weten dat je goed zit met je pensioen?

  • Betrouwbaar
  • Deskundig