Lineaire hypotheek

Meer weten over de lineaire hypotheek

Met een lineaire hypotheek los je de hypotheek in dertig jaar in gelijke delen af. De schuld neemt dus steeds met een gelijk deel af. Doordat de lening gelijkmatig afneemt, wordt de totale last elk jaar ook iets minder. De rente wordt over een steeds lagere restschuld berekend.

Vergelijking met de annuïteitenhypotheek

Ten opzichte van de annuïteitenhypotheek zijn de aanvangslasten hoger. Het rentevoordeel neemt sneller af, daartegenover staat dat de totale maandlasten elke maand afnemen.

Voorbeeld

Stel de hypotheeklening bedraagt € 200.000,- tegen een rente van 2,5% per jaar en een duur van 30 jaar.

Rente per maand gedurende het eerste jaar: € 416,67, aflossing per maand € 555, – per maand. Totale maandlast in het eerste jaar bedraagt dus € 971,67.

In het tweede jaar is de schuld aan het begin € 194.000,-, de rente per maand is dan € 193.340, -. De aflossing blijft gelijk, namelijk € 555, – per maand en de rente wordt dan € 402,79. De totale maandlast in het tweede jaar bedraagt dus € 957,79.

CheckhetmetHerman.nu

Wil je zeker weten dat je de goede hypotheek hebt?

  • Betrouwbaar
  • Deskundig