Pensioen

Meer over je pensioen

Pensioen is een ruim begrip voor de oudedagsvoorziening. De opbouw is verschillend voor werknemers, zelfstandigen en directeur-grootaandeelhouders.

Werknemerspensioen

De werkgever stelt de werknemers is staat deel te nemen aan een collectieve pensioenregeling. Dit kan zijn een toegezegd pensioen of een toegezegd premiepensioen. Voor de gemiddelde werkgever is pensioen net zo ingewikkeld als voor de werknemer. Assistentie richt zich op de administratie, financiën en communicatie. Bij het premiepensioen is inzicht in en advies over de life cycle belangrijk.

Lijfrente

Voor de zelfstandige of Zzp’er is de lijfrente de aangewezen voorziening om een pensioen op te bouwen. Hiervoor is ook een bankspaarvariant.

Directeur-grootaandeelhouder

Lange tijd heeft het pensioen voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) in het teken gestaan van fiscaal voordeel. Tegenwoordig staat de pensioengedachte weer voorop. Het advies aan de DGA gaat  niet alleen over de pensioenreserve, maar ook over het beleggingsbeleid.

CheckhetmetHerman.nu

Wil je zeker weten dat je goed zit met je pensioen?

  • Betrouwbaar
  • Deskundig