Toercaravan

Toercaravan voordelig beschermd

Voor slechts een paar tientjes beschermt u uw caravan volledig.

Met onze toercaravanverzekering dekt u zich volledig in tegen de gevolgen van schade aan uw huisje op wielen. Profiteer van de scherpe premie, uitgebreide dekking en aantrekkelijke voorwaarden. Ook als u al een toercaravanverzekering hebt!

Dekking
– Schade aan of verlies van de verzekerde toercaravan door brand, blikseminslag, kortsluiting, diefstal, joyriding, verduistering en braak
– Schade ontstaan gedurende de periode dat de toercaravan was ontvreemd, botsen, aanrijden, slippen, omslaan, van de weg of te water geraken, vernieling en kwaadwillige beschadiging
– Ieder ander onheil, waaronder mede begrepen breuk, materiaal- en constructiefouten en de gevolgen daarvan.

Wat is niet gedekt?
– Materiaal- en constructiefouten, alsmede het eigen gebrek zelf, komen niet voor vergoeding in aanmerking bij:
a. zelfbouwobjecten
b. objecten ouder dan 15 jaar

Hoeveel bedraagt het eigen risico?
– Uw eigen risico bedraagt € 150,- per gebeurtenis.

Geldigheid
De verzekering heeft een looptijd van 1 jaar met stilzwijgende verlenging en kan door u per dag beëindigd worden. De te veel betaalde premie wordt direct teruggestort.

Duur verzekering
De verzekering heeft een looptijd van 1 jaar met stilzwijgende verlenging en kan door u per dag beëindigd worden. De te veel betaalde premie wordt direct teruggestort.

Wat te doen bij schade?
U meldt de schade via uw persoonlijke digitale dossier of in het geval van een ernstige en omvangrijke schade via het alarmnummer. Er wordt binnen 24 uur contact opgenomen.

CheckhetmetHerman.nu

Wil je zeker weten dat je goed verzekerd bent?

  • Betrouwbaar
  • Deskundig